Aktualności

Wyszukiwarka

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png

Zespół tańca

Szkolny zespół ludowy Przepióreczka

Wszystko zaczęło się we wrześniu 1993 roku, kiedy do szkoły w Jackowie Górnym przybył pan Wacław Główczyk – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance. Zaproponował stworzenie kółka śpiewaczego o charakterze ludowym. Chętnych było wielu. Pierwszy występ odbył się w listopadzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Od kwietnia 1994 roku rozpoczęły się zajęcia taneczne prowadzone dwa razy w tygodniu przez Aleksandrę Kalinowską. Pani Ola przez pięć lat występowała w Ludowym Zespole Artystycznym „Promni” działającym przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Postanowiła podzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Premierowy występ taneczny odbył się na zakończenie roku szkolnego.

 

Wiosną 1995 Zespół przyjął nazwę „Przepióreczka”.

Systematyczna praca przynosiła owoce. Zespół ubarwiał swoimi występami uroczystości szkolne, gminne i powiatowe oraz poszerzał swój repertuar. Dzięki współpracy z GOK w Somiance mógł korzystać ze strojów ludowych. Sam również czynił starania o zakup nowych.

Od 1996 roku tradycją stało się organizowanie Koncertu Galowego będącego podsumowaniem całorocznej pracy oraz podziękowaniem dla wszystkich przyjaciół i sympatyków Zespołu. Koncert ten odbywa się na terenie szkoły w Święto Bożego Ciała i z każdym rokiem gromadzi coraz liczniejszą widownię.

Początkowo członkami Zespołu byli jedynie uczniowie jackowskiej szkoły. Od roku 2000 szeregi „Przepióreczki” poszerzyły się o jej absolwentów, którzy chcieli kontynuować przygodę z tańcem.

Obecnie „Przepióreczka” składa się z czterech grup tanecznych( razem ok. 50 tancerzy) i prezentuje tańce i pieśni z regionu: krakowskiego, łowickiego, opoczyńskiego, śląskiego, krzczonowskiego oraz naszego rodzimego –Puszczy Białej. W swoim repertuarze ma m.in. obrzęd weselny z Puszczy Białej.

 

Zespół reprezentował gminę i powiat na licznych imprezach i uroczystościach. Występował też na Litwie i Ukrainie.